Cancellation(/Revocation) Policy

1. Een bestelling wijzigen/annuleren:
Change/cancel an order:


Als uw bestelling is verwerkt kunnen wij uw bestelling niet meer annuleren of wijzigen. U ontvangt een e-mail wanneer uw bestelling verwerkt is.
-
Once your order has been processed, we can no longer cancel or change your order. You will receive an email when your order has been processed.

2. Retentierecht/Right of retention.


De terugname/terugbetaling gebeurt enkel na KANA de vermelde producten heeft ontvangen binnen 14 dagen van de dag van eerste communicatie of door geleverd bewijs van verzending (bv. foto en/of rekening post) 
-
The take-back / refund will only be made after KANA has received the products mentioned within 14 days of the day of first communication or by proof of shipment (eg photo and / or invoice post)

3. Terug sturen?/Send back?


Is uw Bier toch niet naar wens? Dan kunt u tot 14 dagen na levering contact opnemen met onze klantenservice om uw bestelling terug te sturen. Flessen die open zijn geweest worden niet teruggenomen. U kan alsook een andere bier (bestelling) maken of we kunnen het bedrag terug storten. Wanneer u kiest om het bedrag terug te storten zijn de kosten voor de terugzending voor uw rekening. Wanneer u kiest voor een nieuwe bestelling is het terugzenden aan 10 procent korting .

U zal de goederen terugsturen met vermelding van naam en adres, kopie van bestelbon naar KANA, processiestraat 4, 1745 Opwijk.
De terugname/terugbetaling gebeurt enkel na Kana de vermelde producten heeft ontvangen binnen 14 dagen van de dag van eerste communicatie.
-
Is your Beer not to your liking? Then you can contact our customer service up to 14 days after delivery to return your order. Bottles that have been opened will not be taken back. You can also make another beer (order) or we can refund the amount. If you choose to refund the amount, the costs for the return are for your account. When you choose a new order, the return is at a 25 percent discount.

You will return the goods with name and address, copy of order form to
KANA, processiestraat 4, 1745 Opwijk
The return / refund will only be made after Kana has received the products mentioned within 14 days of the day of first communication.

4. Terugzendingskosten/Return costs.


Retourkosten zijn geheel voor rekening van de consument.
-

Return costs are entirely with the consumer.

5. Waarde vervanging voor de levering van goederen/
   Value replacement for the delivery of goods


De consument alleen is aansprakelijk voor enige waardevermindering van de goederen als gevolg van de behandeling anders dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.
-

The consumer alone is liable for any depreciation of the goods as a result of the treatment other than what is necessary to determine the nature, characteristics and functioning of the goods.